Portekiz Golden Visa (Altın Vize) Nedir?

Portekiz Altın Vizesi, AB üyesi olmayan yatırımcılara en az 250.000 Euro’luk bir yatırım karşılığında Portekiz’de oturma, çalışma ve eğitim hakkı sağlayan bir yatırımla ikamet programıdır. Bu Portekiz programı, başarılı başvuru sahiplerinin 5 yıl sonra kalıcı oturma izni veya Portekiz vatandaşlığı almaya hak kazanmalarını sağlar.

AVANTAJLAR

 • Bakmakla Yükümlü Olunanlar: (1) Eş veya nikahsız eş; (2) Bakmakla yükümlü olunan çocuklar (18 yaşından büyükse bakmakla yükümlü olunduğunun kanıtlanması gerekir – ilk başvuruda ve ayrıca her yenilemede bakmakla yükümlü olunduğu kanıtlanmalıdır); ve (3) Ebeveynler (65 yaşın altındaysa bakmakla yükümlü olunduğunun kanıtlanması gerekir – ilk başvuruda ve ayrıca her yenilemede bakmakla yükümlü olunduğu kanıtlanmalıdır)
 • Schengen Bölgesi ve AB üyesi
 • Portekiz’de yaşama, çalışma ve eğitim hakkı
 • Ayrı bir yasa kapsamında 5 yıl sonra Portekiz’de Daimi Oturma İzni ve Vatandaşlık elde etme yolları (lisan testi dahil olmak üzere koşullara tabidir)
 • Yüksek standartta eğitim ve sağlık sistemi
 • Schengen Bölgesi içinde vizesiz seyahat
 • Lisan, eğitim veya iş deneyimi şartı yok
 • İlk yıl en az 7 gün olmak üzere yılda ortalama yedi gün (veya her 2 yılda bir 14 gün) kısa süreli fiziksel ikamet şartı

  TEK SAYFA YATIRIM PROGRAMI TANITIMI TALEP ET  Şartlar

  • 18 yaşından büyük ve AB/AEA Vatandaşı olmamak
  • Yurt dışından gelen fonları kullanarak Portekiz’de nitelikli bir yatırım yapmak
  • Oturma izni verildikten sonra yatırımı en az 5 yıl boyunca elde tutmak
  • Portekiz makamlarına borcunuzun olmaması
  • Temiz bir sabıka kaydına sahip olmak
  • Özel sağlık sigortasına sahip olmak
  • Portekiz’e yasadışı giriş yapmamış veya Portekiz’de yasadışı olarak kalmamış olmak
  • Portekiz’de bir vergi kimlik numarası alınmalı ve bir banka hesabı açılmalı
  • Rus/Belarus uyruğundan olmamak

  Yatırım Seçenekleri

  • Seçenek 1: Nitelikli Portekiz Yatırım Fonlarına 500.000 Euro yatırım
   • Oturma izni alındıktan sonra en az 5 yıl süreyle elde tutulmalıdır
   • Merkezi Portekiz’de bulunan ticari şirketlere yapılan yatırımların asgari %60’ı
  • Seçenek 2: 250.000 Euro Nitelikli kamu kuruluşları veya kamu yararı statüsüne sahip özel vakıflar aracılığıyla sanatsal üretime, ulusal kültürel mirasın geri kazanılmasına veya sürdürülmesine yatırım veya destek olarak uygulanan sermaye transferi yoluyla bağış.

  *Daimi İkamet veya Vatandaşlık alana kadar sürdürülecek yatırım.

  Süreç (12 – 24 ay)

  • Portekiz’de bir vergi kimlik numarası alınmalı
  • Portekiz’de banka hesabı açılmalı
  • Nitelikli yatırımın tamamlanması
  • Tüm başvuru dokümantasyon gereksinimlerinin karşılanması
  • Başvuruyu Entegrasyon, Göç ve İltica Ajansı’na (AIMA) gönderilmesi
  • Onayın ardından, başvuru sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, ikamet izinleri verilmeden önce biyometrik ibraz için Portekiz’i ziyaret etmelidir
  • İkamet izni 2 yıllık bir süre için geçerlidir ve aşağıdaki koşullara tabi olarak her 2 yılda bir yenilenebilir: (1) Yatırımın sürdürülmesi, (2) fiziksel ikamet gerekliliklerine uyulması, (3) tüm başlangıç gerekliliklerinin sürdürülmesi

  BU TALEBİ SİZE EN YAKIN OFİSİMİZE GÖNDERİN

  30 yıllık göçmenlik deneyimine sahip Harvey Law Group avukatlarının her biri, her müvekkilin ihtiyaçlarını, kaynaklarını dikkatle inceler ve müvekkilimizin vizyon ve değerlerine en uygun göçmenlik çözümünü belirler.

   TEK SAYFA YATIRIM PROGRAMI TANITIMI TALEP ET   SSS – PORTEKİZ ALTIN (GOLDEN) VİZE PROGRAMI

   Portekiz Altın Vizesi bir yatırım yoluyla ikamet programıdır. Uygun bir yatırım yapan AB üyesi olmayan yatırımcıların Portekiz’de yaşamasına, çalışmasına ve eğitim almasına olanak tanır

   Evet, aşağıdaki akrabalar başvuruya dahil edilebilir:

   • Fiilen partner de dahil olmak üzere eş;
   • Yasal olarak evlat edinilmiş çocuklar da dahil olmak üzere, reşit olmayan veya engelli çocukların eşlerden birinin bakımına verilmesi;
   • Evli olmamaları ve tanınmış bir öğretim kurumunda öğrenim görmeleri koşuluyla, eşlerden birinin mali açıdan bakmakla yükümlü olduğu 18 yaş ve üzeri çocuklar;
   • Ana başvuru sahibinin veya eşinin 65 yaş ve üzeri veya eşlerden birinin mali açıdan bakmakla yükümlü olduğu 65 yaş altı ebeveynleri;
   • Ana başvuru sahibinin veya eşinin velayeti altındaki reşit olmayan kardeşler.

   Tüm bakmakla yükümlü olunan kişiler, Altın Vize kapsamındaki ikamet izinlerini yenilemek için ilk başvuru koşullarını (bakmakla yükümlü olunan kişiler de dahil olmak üzere) sağlamalıdır.

   Başarılı bir başvuru sahibine başlangıçta iki yıllık bir süre için Portekiz’de geçici oturma izni verilir ve bu izin, asgari ikamet süresine uyulduğu ve yatırım ve diğer başlangıç gereklilikleri sürdürüldüğü sürece sonraki iki yıllık dönemler için yenilenebilir

   Hayır, lisan şartı sadece Daimi İkamet ve Vatandaşlık başvurusu için geçerli olacaktır.

   Evet, başvuru sahibi yılda en az ortalama yedi gün (veya her iki yıllık dönem için 14 gün) Portekiz’de kalmalıdır. Fiziksel ikamet şartı, bakmakla yükümlü olunan her bir kişi için ayrı ayrı geçerlidir. İlk yıl en az 7 günün gerekli olduğunu unutmayın.

   • Seçenek 1: Nitelikli Portekiz Yatırım Fonlarına 500.000 Euro yatırım
    • Oturma İzni alındıktan sonra en az 5 yıl süreyle elde tutulmalıdır
    • Merkezi Portekiz’de bulunan ticari şirketlere yapılan yatırımların en az %60’ı
   • Seçenek 2: 250.000 Euro Nitelikli kamu kuruluşları veya kamu yararı statüsüne sahip özel vakıflar aracılığıyla sanatsal üretime, ulusal kültürel mirasın geri kazanılmasına veya sürdürülmesine yatırım veya destek olarak uygulanan sermaye transferi yoluyla bağış.

   Altın Vize’nin yenilenmesi için, yatırımcı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, nitelikli yatırımın sürdürülmesi, fiziksel ikamet şartına uyulması ve tüm başlangıç şartlarının sürdürülmesi dahil olmak üzere, vizenin verildiği ilk şartları yerine getirmeye devam etmesi gerekmektedir. (Yeni yasa kapsamında gerekli olabilecek yeni gereklilikler veya değişiklikler – bekleyen düzenlemeler)

   Evet.

   Vize sahibi, herhangi bir 180 günlük dönemde 90 güne kadar Schengen bölgesine seyahat edebilir.

   Evet, tüm başvuru sahiplerinin biyometri sağlamak için ön onay üzerine Portekiz’i ziyaret etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tüm başvuru sahiplerinin yılda en az ortalama yedi gün (veya her iki yıllık dönem için 14 gün) Portekiz’i ziyaret etmeleri gerekmektedir.

   Oturma iznini aldıktan sonra en az 5 yıl boyunca veya yatırımcı oturma iznini korumak istediği sürece veya Portekiz Daimi İkametgahı veya Vatandaşlığı elde edene kadar.

   Evet, yatırımcı ek yatırımlar veya başka satın almalar yapmakta serbesttir.

   Daimi oturma izni başvuruları Portekiz sınır dairesine (SEF olarak bilinir) sunulmalıdır ve Yabancılar Yasası uyarınca, daimi oturma izni:

   • En az 5 yıl süreyle geçici oturma iznine (Golden Visa dahil) sahip olan ve minimum oturma şartlarını yerine getiren ;
   • Son beş yıl içinde bir yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan hüküm giymemiş olan;
   • Kendilerini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri desteklemek için yeterli varlığa sahip olan;
   • Portekiz’de bir ikamet yeri olan;
   • “Temel Portekizce” dil bilgisine sahip olduğuna dair kanıta sahip olan

   Başvuru sahiplerine verilir.

   Evet, Portekiz çifte vatandaşlığa izin vermekte.

   Portekiz vatandaşlığı, vatandaşlığa kabul için başvuran bir kişi tarafından ve kümülatif olarak kazanılabilir:

   • Yılda en az ortalama yedi gün (veya her iki yıllık dönem için 14 gün) asgari kalış şartlarını karşılayarak en az beş yıldır Portekiz’de yasal olarak ikamet etmek (2/2018 sayılı yasa ile değiştirilmiştir);
   • Portekiz lisanı hakkında yeterli bilgiye sahip olmak;
   • Portekiz yasalarına göre üç yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

   Portekiz Golden Visa’nın faydalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

   • Portekiz’de oturma izni ve çalışma izni elde etme imkanı
   • Portekiz vatandaşlarıyla aynı sosyal haklara sahip olma
   • Portekiz’de vergi avantajlarından yararlanabilme
   • Avrupa Birliği’ne seyahat özgürlüğü ve Schengen Bölgesi’nde serbest dolaşım hakkı
   • Portekiz’de yatırım yapma ve iş kurma imkanı

   Yabancı yatırımcılar, Portekiz’de belirli bir miktar yatırım yaparak Portekiz Altın Vize başvurusu yapabilirler. Golden Visa gereksinimlerini karşıyalan yatırımcılar Portekiz Altın Vize sahibi olabilir.

   • Portekiz Golden Visa şartlarından birisi gayrimenkul yatırımı yapmak
   • Portekiz Golden Visa için şirketine yatırım yapmak
   • İstihdam yaratmak
   • Araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmak
   • Kültür, sanat veya ulusal mirasın restorasyonuna katkıda bulunmak
   • Yatırımın yapılması veya şartların yerine getirilmesi
   • Portekiz Golden Visa başvurusunun online olarak yapılması
   • Gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuru dosyasının sunulması
   • Başvurunun incelenmesi ve onaylanması süreci

   Bölgelere ve tutarlara göre değişiklik gösterecek şekilde, restorasyon projeleri ve kültürel miras projeleri gibi gayrimenkul yatırımları yapılabilir.

   Portekiz Golden Visa yatırım türüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Başvuru ücreti, danışmanlık ücretleri, avukat ücretleri ve diğer Portekiz Altın Vize programı masraflarını içerebilir.

   Genellikle başvuru süreci 4-8 ay arasında değişebilir.

   Golden Visa Portekiz Başvuru Aşamaları için böyle bir zorunluluk yoktur, ancak bir avukatın başvuru sürecinde size rehberlik etmesi ve hukuki konularda yardımcı olması faydalı olabilir.

   Minimum yatırım tutarları; gayrimenkul yatırımı, restorasyon projeleri, kültürel miras projeleri ve az gelişmiş bölgelerdeki gayrimenkuller arasında değişiklik göstermektedir.

   Evet, yatırım için kredi kullanabilirsiniz. Ancak, kredi alırken ilgili finansal kurumların koşullarını ve kredi geri ödeme şartlarını dikkate almanız önemlidir.

   Yatırımınızı gerçekleştirip başvurunuzu yaparsınız. Başvurunuz onaylandığında, oturum izniniz verilir ve belirli bir süre boyunca geçerlidir. Oturum izni almanız durumunda, Portekiz’de yaşama ve çalışma hakkına sahip olursunuz.

   Portekiz Golden Visa başvurunuz online olarak yapılır. İlgili belgeleri hazırlayarak ve başvuru ücretini ödeyerek başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir. Daha sonra başvurunuz incelenir ve sonuçlandırılır.

   Portekiz vatandaşlığı

   Bu belge, yalnızca rehberlik ve genel bilgi amaçlıdır ve size yasal tavsiye sağlamayı teşkil etmez veya böyle bir iddiada bulunmaz. Bu tür bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Her vaka kendine mahsusdur ve bireyin durumuna ve koşullarına bağlıdır ve genel bilgileri kişisel durumunuza uygularken gerekli özen gösterilmelidir. Kişisel durumunuzun değerlendirilmesi için hukuk ekibimizden biri yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.