AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

EB-5 VİZESİ DAİMİ İKAMET PROGRAMI (EB-5)

Amerika Göçmenlik Vizesi EB-5 Nedir?

ABD EB-5 Göçmenlik Vizesi, en az 800.000 ABD Doları tutarında finansal taahhüt gerektiren yatırım bazında ikamet programıdır. Bu program, 2 yıl boyunca şartlı bir Yeşil Kart (daimi ikamet statüsü) verir, ardından koşulları kaldırmak için bir dilekçe doldurulabilir.

Avantajlar

 • Yatırımcı ve aile üyeleri için ABD’de Yeşil Kart (daimi ikamet statüsü) almak
 • Bakmakla yükümlü olunanlar:
  1. 21 yaş altı çocuklar
 • ABD’de yaşama, çalışma ve eğitim hakkı
 • Asgari eğitim veya lisan şartı yok
 • ABD’de 5 yıl ikamet ettikten sonra ABD vatandaşlığı elde etme yolu

Yatırım Opsiyonu

 1. Doğrudan Yatırım:
  • Yeni Bir Ticari İşletme (NCE) kurun
  • NCE’ye gerekli yatırımı yapın
  • NCE, nitelikli ABD çalışanları için doğrudan 10 kalıcı tam zamanlı iş yaratmalıdır
 1. Bölgesel Merkez aracılığı ile Yatırım:
  • Başvuru sahibinin bir NCE kurmasına gerek yoktur
  • Başvuru sahibi, doğrudan ve dolaylı işler için ekonomik projeksiyonlara dayalı yasal iş yaratma gereksinimlerini karşılamalıdır

Şartlar

 • Hedeflenen İstihdam Alanında (TEA) veya TEA dışında bulunan Yeni bir Ticari İşletmeye yatırım yapın:
  • TEA’a yatırım: asgari uygun yatırım 800.000 $dır
  • TEA dışındaki yatırım: standart asgari nitelikli yatırım 1.050.000 $dır
 • Yatırım için kullanılan fonların kaynağının kanıtı sağlanmalıdır
 • Yatırım risk altında olmalı ve en az 10 kişilik yasal istihdam şartını karşılamalıdır

Süreç

 • Doldurulmuş başvuru formlarını ve gerekli belgeleri gönderin
 • USCIS, başarılı başvuru sahiplerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere 2 yıllık koşullu Yeşil Kart verecektir
 • Koşullu Yeşil Kart’ın 2. yıldönümünden önce adayın koşullu Yeşil Kart’ta belirlenen koşulun kaldırılması için dilekçe vermesi gerekmektedir
 • Başvuru işleme süresi, yatırımcının ücretlendirilebilirlik ülkesine göre değişir
 • EB-5 Yeşil Kart talebinin yüksek olduğu ülkeler, başvurunun işleme süresini geciktiren bir bekleme listesine tabidir

SSS – EB-5 PROGRAM

Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (“USCIS”) (The United States Citizenship and Immigration Services), Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan göçmenlik başvurularını denetleyen Devlet kurumudur.

USCIS, EB-5 Göçmen Yatırımcı Programını yönetir ve I-526 dilekçelerinin karara bağlanması için yetkili makamdır.

I-526 dilekçesi, EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı aracılığıyla ABD’ye göç etmek isteyen bir yatırımcının başvurusunu yapmak için kullanılan formun adıdır.

I-526 formu, EB-5 yatırımının ve yatırımcının fonlarını yatırdığı projenin tüm ayrıntılarını içerir.

I-526 onayı, USCIS’in yatırımcının EB-5 başvurusunu gözden geçirdiği ve onayladığı anlamına gelir.

I-829 dilekçesi, Koşullu Yeşil Kart sahibi onaylı bir EB-5 yatırımcısının başvurusunu yapmak için kullanılan formun adıdır.

Şartlı Yeşil Kartın veriliş tarihinin 2. yıldönümünden önce, yatırımcının daimi ikamet statüsündeki koşulları kaldırmak için I-829 dilekçesini vermesi gerekir.

Koşulları ortadan kaldırmak için yatırımcının EB-5 yatırımının EB-5 projesinde 10 tam zamanlı iş yaratılmasına izin verdiğini kanıtlaması gerekecektir.

I-829 onayı, USCIS’in yatırımcının koşulların kaldırılması başvurusunu gözden geçirdiği ve onayladığı anlamına gelir.

Bölgesel Merkez (Regional Center) (“RC”), ekonomik büyümeyi, bölgesel üretkenliği, iş yaratmayı ve artan yerli sermaye yatırımını destekleyen, kamu veya özel bir ekonomik birimdir.

Bölgesel Merkezler USCIS tarafından belirlenir.

USCIS, RC’nin artık ABD’de ekonomik büyümeyi desteklememesi durumunda bir Bölgesel Merkezi feshetme hakkına sahiptir. 10 Eylül 2018 itibariyle ABD’de 886 atanmış Bölge Merkezi bulunmaktadır.

Hedeflenen İstihdam Alanı (Targeted Employment Area)(“TEA”), kırsal alan veya ulusal istihdam ortalamasının en az %150 üzerinde işsizlik oranına sahip bir alan olarak tanımlanmaktadır.

İç ve Güvenlik Bakanlığı (The Department of Homeland and Security)(“DHS”), coğrafi bölgelerin TEA olarak belirlenmesinden sorumlu makamdır.

Bir TEA’da yer alan bir EB-5 projesine sahip olmak, minimum EB-5 yatırım tutarının düşürülmesine olanak tanır.

Bir TEA’da, EB-5 minimum yatırımı, EB-5 standart tutarı olan 1.050.000 USD yerine 800.000 USD’dir.

Bir EB-5 projesi seçmek, aşağıdakileri dikkatlice değerlendirmek için sıkı bir Durum Tespiti Aşaması gerektirir.:

  • Toplam yatırım tutarına karşı toplam EB-5 yatırım tutarı;
  • Projenin inşaatı ile ilgili harcamalar ve maliyetler;
  • Mali tahminler ve projenin ekonomik analizi;
  • EB-5 artışına karşı iş yaratma hesaplaması ve desteklenmesi için gerekli EB-5 yatırımcılarının sayısı
  • Yatırım tutma süresi ve çıkış stratejisi (EB-5 yatırımının ve faizlerinin geri ödenmesi);
  • USCIS I-924 onayı (Bölge Merkezinin belirlenmesi) ve mevcut I-526 onayları;
  • EB-5 yatırımcılarının menşe ülkesi (yani, Çin Anakarası, Vietnam ve kotayı aşan diğer ülkelerden yatırımcılar için birikme ve gerileme);
  • Proje yerinde ziyaret ve proje temsilcileri ile toplantılar

The Source Of Funds (“SOF”) of the EB-5 investment is the key part of the I-526 petition. Evidencing the investor’s SOF will require a full review and understanding of the investor’s assets.

EB-5 yatırımının Fon Kaynağı (Source Of Funds)(“SOF”), I-526 dilekçesinin önemli bir parçasıdır. Yatırımcının SOF’sını kanıtlamak, yatırımcının varlıklarının tam olarak gözden geçirilmesini ve anlaşılmasını gerektirecektir.

  • Özellikle aşağıdakileri analiz etmeyi gerektirecektir:
  • Maaşlardan, ikramiyelerden elde edilen gelir;
  • Gayrimenkul kiralamalarından elde edilen gelir;
  • Müşterinin hissedarlığı, işinin (şirketler, hane halkı) karı ve dağıtılan temettüler;
  • Gayrimenkul işlemleri, öz sermaye, hisse senedi gibi varlık transferi;
  • Krediler ve ipotekler;
  • Akrabalardan gelen hediyeler;
  • Sigorta ve ödenekler.

EB-5 Doğrudan yatırım:

Doğrudan bir yatırım (başka bir deyişle, bir Bölgesel Merkez aracılığıyla değil), yatırımcının EB-5 projesini kontrol etmesini ve yönetmesini gerektirir.

Projeyi yönetme gerekliliklerinin bir parçası olarak, yatırımcı, nitelikli ABD’li işçiler için 10 tam zamanlı doğrudan iş yaratılmasından sorumlu olacak.

Bu durumda aktif bir yatırımdır.

Bölge Merkezi:

Müşteri bir Bölge Merkezi aracılığıyla yatırım yaparsa, Bölge Merkezi projeyi yöneteceğinden yönetime dahil olması gerekmez. Böyle bir durumda, pasif bir yatırımdır.

Göçmenlik açısından, yatırımcı, İş Yaratma şartı yerine getirildiği sürece korunur.

Proje, ABD’li işçiler için 10 tam zamanlı iş yaratmışsa, yatırımcı Yeşil Kart’ta belirtilen koşulları kalmış ve ömür boyu ABD’de yaşama, çalışma ve okuma hakkını elde edecek konumda olacaktır.

İş açısından bakıldığında, proje iflas ederse, yatırımcı EB-5 yatırımını geri alabilecek durumda olmayacaktır.

HLG’nin kendi EB-5 projelerini seçen müşterilerin I-526 dilekçelerini dosyalamayı kabul etmemesinin nedeni budur.

HLG, müşterilerin I-526 dilekçelerinin işlenmesi için müşterilere yalnızca, HLG’nin yukarıdaki Soru 6’da belirtilen Durum Tespiti Aşamasını yürüttüğü bir projeye yatırım yapması halinde yardımcı olacaktır.

Başarılı I-526 dilekçe sahipleri, Koşullu Yeşil Kart sahibiyken, Daimi İkamet sahipleri (Koşulsuz Yeşil Kart sahibi) ile aynı haklara sahip olacaklardır.

Ancak, Koşullu Yeşil Kart sadece 2 yıl geçerlidir. I-829 dilekçesi, yatırımcının Koşulsuz Yeşil Kart almasına ve ömür boyu ABD’de yaşama, çalışma ve okuma hakkı elde etmesine izin verir.

Hem Green Card sahipleri hem de ABD vatandaşları ABD’de süresiz olarak yaşama, okuma, çalışma hakkına sahipken, 2 statü arasındaki bazı farklar aşağıda listelenmiştir:

 • Vatandaş olmak için, Green Card sahibinin vatandaşlığa kabul yoluyla vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkına sahip olmadan önce 5 yıl ABD’de yaşaması gerekir;
 • Green Card sahiplerinin oy kullanmalarına ve ABD seçimlerine aday olmalarına izin verilmez;
 • ABD vatandaşları ABD dışında sınırsız bir süre yaşayabilirken, Green Card sahipleri Yeniden Giriş İzinleri için başvuruda bulunmalıdır
 • ABD vatandaşları, ebeveynler, evli çocuklar ve kardeşler gibi yakın akrabalara veya aile üyelerine sponsor olabilir;
 • Daimi ikamet edenler, suç işlemeleri halinde göçmenlik statülerini kaybedebilirler.
 • Green Card, ABD dışında serbest dolaşım sağlamaz;
 • Vatandaş olmak için Green Card sahibi, vatandaşlığa kabul yoluyla vatandaşlık başvurusunda bulunmadan önce 5 yıl ABD’de ikamet etmelidir;
 • Yeşil Kart sahiplerinin ABD seçimlerinde oy kullanmalarına ve aday olmalarına izin verilmez;
 • ABD vatandaşları sınırsız bir süre ABD dışında yaşayabilirken, Yeşil Kart sahipleri Yeniden Giriş İzinleri için başvurmalıdır;
 • ABD vatandaşları, ebeveynler, evli çocuklar ve kardeşler gibi yakın akraba veya aile üyelerine sponsor olabilir;
 • Daimi ikamet edenler, suç işlemeleri halinde göçmenlik statülerini kaybedebilirler.

Yeşil Kart sahipleri, Amerika Birleşik Devletleri dışında yılda 6 aydan fazla kalma hakkına sahip olmak için Yeniden Giriş İzinlerine başvurabilirler.

21 yaşında veya daha büyük herhangi bir kişi Asıl Başvuru Sahibi (Principal Applicant)(“PA”) olabilir.

Evli çiftler için, PA seçimi, daha uzun süre kalmayı ve zamanının çoğunu ABD’de geçirmeyi planlayan eşe göre yapılacaktır.

Eşlerden birinin ABD ile menşe ülkesi arasında gidip gelmesi durumunda, HLG ona Bağımlı Eş olmasını tavsiye edecektir.

Hayır.

Yalnızca ABD vatandaşları, ebeveynleri için Sponsorluk başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Evet.

Bu durumda çocuğun evlat edinilmesine ve velayetine ilişkin belgelerin I-526 Dilekçesi’ne ek olarak sunulması gerekir.

Bu belge, yalnızca rehberlik ve genel bilgi amaçlıdır ve size yasal tavsiye sağlamayı teşkil etmez veya böyle bir iddiada bulunmaz. Bu tür bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Her vaka kendine mahsusdur ve bireyin durumuna ve koşullarına bağlıdır ve genel bilgileri kişisel durumunuza uygularken gerekli özen gösterilmelidir. Kişisel durumunuzun değerlendirilmesi için hukuk ekibimizden biri yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

  TEK SAYFA YATIRIM PROGRAMI TANITIMI TALEP ET