MAURITIUS Çalışma İzin Programı

Avantajlar

 • Başvuru sahibine Mauritius’ta yaşama, çalışma ve emekli olma hakkı verir
 • Nikahsız eşi, ebeveynleri ve bakmakla yükümlü olunan çocukları ekleyebilme imkanı
 • Mauritius’ta çalışma izni veya oturma izni almadan çalışma imkanı
 • Vergi optimizasyonu için fırsatlar sunan Cömert Vergi Sistemi
 • Güvenli ve emniyetli ortam
 • Üst düzey eğitim kurumlarına erişim

  TEK SAYFA YATIRIM PROGRAMI TANITIMI TALEP ET  Gereksinimler

  • Bir banka garantisi veya işveren taahhüdü (yatırım türüne göre değişir)
  • Gerekli test sonuçları ile birlikte Mauritius’taki bir doktor tarafından verilen sağlık sertifikası
  • Gerekli tüm belgeleri İngilizce veya Fransızca olarak (veya onaylı tercüme edilmiş kopyasını) sağlanması
  • Uygun olduğu durumlarda nitelikli bir yatırım yapılması

  Yatırımcı

  Meslek İzinleri 3 kategori altında sunulmaktadır:

  1. Yatırımcı:
   • Normal: Mauritius’taki şirketin banka hesabına yurt dışından en az 50.000 ABD Doları yatırımın yapılması
   • Net varlık değeri: Başvurudan önceki 3 yıl içinde yaklaşık 263.000 ABD Doları kümülatif ciro elde etmiş olan mevcut/miras kalan işletmeler için en az 50.000 ABD Doları net varlık değerine yatırım yapılması
   • Yüksek Teknoloji: Belirli koşullara tabi olarak, Mauritius’ta kümülatif ciro üreten bir ticari faaliyetin parçası olarak, yurt dışından şirketin Mauritius banka hesabına en a 25.000 ABD Doları transfer edilerek yüksek teknolojili makine ve ekipmana en az 50.000 ABD Doları yatırım yapılması
   • Innovative Start-Up: Yatırım kriteri yoktur, çeşitli sektörlerde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yapan yenilikçi girişimlere yatırım yapılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yatırımcılar iki seçenek arasından seçim yapabilirler:
    Seçenek 1: Yenilikçi bir projeyi onay için Ekonomik Kalkınma Kuruluna sunulması
    Seçenek 2: Akredite bir kuluçka merkezine kaydolunması. Ar-Ge harcaması, araştırma aşamasındaki toplam işletme harcamalarının en az %20’sini oluşturmalıdır
  2. Profesyoneller:
   Mauritius’ta çok uluslu veya yerel bir şirket tarafından aylık en az 700 ABD Doları temel maaşla istihdam ediliyor olmak
  3. Self-Employed: Vatandaş olmayan, İşletmeler Siciline tek kişilik bir şirket olarak kayıtlı, yerel bir Mauritius banka hesabına minimum 35.000 ABD Doları ilk transferi yapmak
  4. Emekli Vatandaş olmayanlar: Vatandaş olmayan 50 yaş ve üzeri kişiler, Mauritius’taki yerel bir banka hesabına ayda en az 1.500 ABD Doları tutarında bir ilk transfer yapmalıdır. İlk transferin ardından, oturma izninin 10 yıllık geçerlilik süresi boyunca ayda en az 1.500 ABD Doları veya yılda toplam en az 18.000 ABD Doları transfer etmeye devam etmelidirler.

  Süreç (2-6 ay)

  • İlgili kategori seçilmeli ve gerekli tüm destekleyici belgeler ve geçerli ücretlerle birlikte başvurunun gönderilmesi
  • PMO tarafından onaylandıktan sonra, düzenleme tarihinden itibaren 90 gün geçerli olmak üzere Prensip Onayı verilir
  • Başvuru sahipleri iade edilmeyen işlem ücretlerini öderler
  • Kişisel kimlik tespiti ve tüm orijinal belgelerin hem EDB hem de PIO tarafından doğrulanması için randevuya katılınması
  • Başvuru sahibi Mauritius Oturna İznini alır

  * Bir yatırımcı veya serbest meslek sahibi, ilgili iş projesi ile ilgili önerilen yatırım seviyesini, Mauritius’a aktarılacak miktarı ve

  beklenen yıllık ciroyu ayrıntılı olarak vermelidir

  BU TALEBİ SİZE EN YAKIN OFİSİMİZE GÖNDERİN

  30 yıllık göçmenlik deneyimine sahip Harvey Law Group avukatlarının her biri, her müvekkilin ihtiyaçlarını, kaynaklarını dikkatle inceler ve müvekkilimizin vizyon ve değerlerine en uygun göçmenlik çözümünü belirler.

   TEK SAYFA YATIRIM PROGRAMI TANITIMI TALEP ET   SSS – MAURİTİUS’TA ÇALIŞMA İZNİ

   Mauritius Çalışma İzni (OP), Mauritius’ta yaşamak ve çalışmak isteyen vatandaş olmayan kişilere verilir. OP bireylerin kazançlı bir işte çalışmasına, iş kurmasına veya ülkede yatırım yapmasına izin verir. İzin 10 yıl süreyle verilir ve belirli koşullar altında yenilenebilir.

   Mauritius’ta çalışmak, yatırım yapmak veya iş kurmak isteyen vatandaş olmayan kişiler, Çalışma İzni için başvuruda bulunabilirler. İstihdam veya ticari faaliyet kategorisine göre belirli kriterler ve gereklilikler uygulanır.

   Çalışma İzinlerinin ana kategorileri şunlardır:

   • Yatırımcı: Mauritius’ta bir işe yatırım yapmak veya bir şirket kurmak isteyenler için.
   • Profesyonel: Mauritius’ta iş arayan özel beceri ve uzmanlığa sahip bireyler için.
   • Serbest Meslek Sahibi: Tek kişilik bir şirket olarak faaliyet gösteren veya İşletmeler Siciline kayıtlı olan vatandaş olmayanlar için.
   • Mesleki: Mauritius’ta bir hizmet sözleşmesine dayalı özel istihdam için.
   • Emekli Vatandaş Olmayanlar: Emekli olmak ve Mauritius’ta yaşamak isteyen bireyler için.
   1. Yatırımcı:
    • Normal: Yurt dışından şirketin Mauritius’taki banka hesabına en az 50.000 ABD doları yatırım yapılması
    • Net varlık değeri: Mevcut/miras yoluyla geçen işletmeler için en az 50.000 ABD Doları net varlık değeri ve başvurudan önceki 3 yıl içinde yaklaşık 263.000 ABD Doları kümülatif ciro yatırımı yapılması
    • Yüksek Teknoloji: Yurt dışından şirketin Mauritius’taki banka hesabına en az 25.000 ABD Doları transfer ederek yüksek teknolojili makine ve ekipmana en az 50.000 ABD Doları yatırım yapılmalı. Bu yatırım, belirli koşullara tabi olarak, Mauritius’ta kümülatif ciro yaratan bir ticari faaliyetin parçası olmalıdır.
    • Yenilikçi Start-Up: Yatırım kriteri olmayan bu program, çeşitli sektörlerde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yapan yenilikçi girişimlere yatırım yapılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yatırımcılar iki seçenek arasından seçim yapabilirler:
     • Seçenek 1: Yenilikçi bir projeyi onay için Ekonomik Kalkınma Kurulu’na sunum yapılması
     • Seçenek 2: Mauritius Araştırma ve İnovasyon Konseyi tarafından akredite edilmiş bir kuluçka merkezine kayıt yapılmalı. Ar-Ge harcaması, araştırma aşamasındaki toplam operasyonel harcamaların en az %20’sini oluşturmalıdır.
   2. Profesyoneller:
    • Mauritius’ta çok uluslu veya yerel bir şirket tarafından aylık en az 700 ABD Doları temel maaşla istihdam ediliyor olmak.
   3. Serbest Meslek:
     • Tek kişilik bir şirket olarak İşletme Tescil Memurluğuna kayıtlı olan vatandaş olmayan kişi, yerel bir Mauritius banka hesabına 35.000 ABD Doları tutarında bir ilk transfer yapar.
   4. Emekli, vatandaş olmayan:
    • Vatandaş olmayan 50 yaş ve üzeri kişiler, Mauritius’taki yerel bir banka hesabına ayda en az 1.500 ABD Doları tutarında bir ilk transfer yapmalıdır.

   Evet, eşinizi (farklı cinsiyetten nikahsız eşiniz dahil), ebeveynlerinizi ve evlenmemiş ve kazanç getirici bir faaliyette bulunmayan üvey çocuklar veya yasal olarak evlat edinilmiş çocuklar dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınızı getirebilirsiniz.

    

   Evet, Çalışma İzni sahipleri iznin yenilenmesi için başvuruda bulunabilirler. Yenileme başvurusu, asgari iş gelirinin veya sürekli istihdamın sürdürülmesi gibi yenileme kriterlerinin karşılanmasına bağlı olarak, sürenin dolmasından en az bir ay önce yapılmalıdır.

   Hayır, Mauritius’ta geçerli bir Çalışma İzni olmadan çalışmak yasa dışıdır. Vatandaş olmayanlar, ülkede herhangi bir istihdam veya ticari faaliyete başlamadan önce ilgili izni almalıdır.

   Çalışma İzni için işlem süresi 2 ila 6 ay sürmektedir.

   Gerekli belgelerin kapsamlı bir listesini almak istiyorsanız lütfen HLG ile iletişime geçin.

   Bu belge, yalnızca rehberlik ve genel bilgi amaçlıdır ve size yasal tavsiye sağlamayı teşkil etmez veya böyle bir iddiada bulunmaz. Bu tür bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Her vaka kendine mahsusdur ve bireyin durumuna ve koşullarına bağlıdır ve genel bilgileri kişisel durumunuza uygularken gerekli özen gösterilmelidir. Kişisel durumunuzun değerlendirilmesi için hukuk ekibimizden biri yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.