GUILLAUME MATZ

GUILLAUME MATZ

Global Ortak

Guillaume, şirketlere denizaşırı stratejiler ve HNWI’lere özel servetlerini yapılandırma konusunda tavsiyelerde bulunduğu Güney Doğu Asya’da geniş bir deneyime sahiptir.